Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

tutaj powinno być logo...

Prawo Budowlane 
 

Prawo budowlane zezwala na legalizację samowoli budowlanej w niektórych przypadkach. Można zaniechać od rozkazu rozbiórki. Jednak inwestor musi podjąć słuszne działania w takiej sprawie. W skali państwa samowolek budowlanych są tysiące. W jednym tylko województwie rocznie potrafi być paręset takich sytuacji. Nakaz rozbiórki obiektu wybudowanego nieprawidłowo z prawem jest wykonywany tylko w części przypadków. Jednakże nie ma od niego odwołania, gdy już zostanie nakazany przez stosowne instytucje.


Kiedy można zalegalizować samowolę budowlaną?

Samowolkę budowlaną można zalegalizować wtedy, gdy została ona wykonana w miejscu dozwolonym, czyli nie narusza planu zagospodarowania przestrzennego. Minusem polskich zasad są niejasności – na przykład osoba, jaka zbudowała garaż musi zapłacić 15 tysięcy złotych, a taką samą sumę zapłaci również osoba, jaka zbudowała wielką halę towarową bez wymaganych zezwoleń.Legalizacja fasady obiektu kosztuje tyle, co budowa całego budynku, czyli aktualnie 30 tysięcy złotych. Jest to kolosalna kwota. Należność za legalizację samowolnie wykonanych prac stanowi pięć dziesięciokrotność opłat za inspekcję obiektu budowlanego. Cennik jest, co najmniej charakterystyczny, budzi kontrowersje i ma być doprecyzowany. Przewidywana jest także nowelizacja prawa budowlanego.Konkludując, samowolka budowlana kosztuje. Zalegalizowanie nielegalnie wykonanych robót opiewa od 15 do 225 tysięcy złotych. Są to potężne kwoty, jakie uszczuplą fundusz i osoby prywatnej, i firmy. Okazuje się, że przedsiębiorstwa posiadają na swoim koncie całkiem sporo samowolek budowlanych. Budują bez zgody pawilony komercyjne, hotele, garaże. Następnie mają kłopoty i muszą płacić nie tylko opłaty legalizacyjne, jednak często również grzywny. Nie warto tak postępować.
Nim wybudujesz sprawdź, czy nie popełniasz samowolki
Samowolka budowlana jest problemem wielu osób prywatnych oraz firm. Pod uwagę brane są tak drobne elementy, jak zmiana kąta nachylenia dachu. Jeżeli na przykład nie powstanie projektowany garaż, jednak komórka, to także jest samowola budowlana. Inwestor musi być ostrożny z przekształceniem i modernizacją. Każde takie postępowanie potrzebuje podjęcia ustaleń. Zawsze trzeba czytać przepisy – szczególnie godny polecenia jest art. 36 a ust. 5 prawa budowlanego informujący, że niepodstawne odstąpienie od uprawomocnionego planu może być akceptowane wówczas, gdy nie dotyczy np. kubatury, obszaru zabudowanego terenu, długości, wielkości, ilości pięter, którą zbudował inwestor. Jeżeli osoby niepełnosprawne muszą mieć pewne ułatwienia to także można je poczynić.


Przebudowa nie może mieć wpływu na schemat zagospodarowania przestrzennego. Zmiana struktury dachu, czyli np. przeróbka dachu płaskiego na pochylony, jest samowolką budowlaną. Inwestor powinien posiadać pozwolenie na takie działania

Podsumowując, budować należy ostrożnie, stosując się do przepisów. Posiadacze domów muszą wiedzieć, że nie potrzebują starać się o pozwolenie na budowę wiat, altanek a także szklarni, których metraż wynosi do 25 metrów kwadratowych. Takich obiektów nie może być więcej aniżeli dwa na 500 metrów kwadratowych parceli. Obowiązkiem inwestora jest lub samodzielnie znać przepisy, lub wynająć kogoś, kto ma biegłość przepisów. Nieznajomość prawa nie chroni przed obowiązkiem jego przestrzegania. Twarde prawo, ale prawo – jak mawiali starożytni Rzymianie. Nie ma odwołania od nakazów, dlatego zawsze lepiej przestrzegać przepisów i nie pozwalać sobie na ich łamanie.

 
Prawo Budowlane  
Młynarska 20c, 20-140 Warszawa; tel. komórkowy 5732 340 235,   
e-mail: , www: